БРЗ КРЕДИТ ПРЕКУ КАПИТАЛ БАНКА

ДОСТАВА НИЗ ЦЕЛА МАКЕДОНИЈА

12 МЕСЕЦИ СЕРВИС

Еми Компани гарантира за приватноста на сите купувачи и за заштита на нивните податоци

Еми Компани ДООЕЛ ќе ги употреби вашите лични податоци исклучиво за технички потреби за интернет страната, за да ви овозможи пристап до специфични информации или за општа комуникација со вас. Еми Компани ДООЕЛ ниту ќе ги продаде вашите лични податоци на трета страна, ниту било каде на пазарот. Вработените во Еми Компани ДООЕЛ се обврзани да ја почитуваат доверливоста на вашите податоци.

Корисниците помлади од 14 години не смеат да ја користат веб-страната на emicompany.com.mk . Еми Компани ДООЕЛ не поседува или одржува информации за никого под 14-годишна возраст и веб-страната не е дизајниранa за да привлече некој кој е под 14 годишна возраст.